Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Spletna stran

Lastnik, administrator ter izvajalec storitev te spletne strani www.legas-kranj.si in vseh morebitnih podstrani navedene spletne strani (»Spletna stran«) je Legas, storitve za male in srednje podjetnike, Jelena Vidović s.p. (»Legas s.p.«), Likozarjeva 1, 4000 Kranj, matična št. 6509304000.

Dostop in uporaba Spletne strani sta dopustna pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja Republike Slovenije, ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji uporabe«) ter drugi predpisi, na katere se ti Splošni pogoji uporabe sklicujejo.

2. Pogoji uporabe

Vsebine in informacije, dostopne na tej Spletni strani in ki jih zagotavlja Legas s.p., so namenjene izključno za informativne namene. Ne vsebujejo pravnih nasvetov, pravnih mnenj ali kakšnih koli drugih nasvetov v povezavi s posebnimi dejstvi in okoliščinami. Legas s.p. v zvezi z informacijami na tej spletni strani ne jamči in ne zagotavlja njihove točnosti, popolnosti in primernosti za kakršne koli namene. Legas s.p. pod nobenim pogojem ni odškodninsko odgovoren vam ali komur koli drugemu zaradi vašega dostopa ali uporabe gradiva na tej spletni strani. Čeprav si Legas s.p. prizadeva, da gradiva na tej Spletni strani vseskozi posodablja, so informacije na tej spletni strani na voljo le kot splošne informacije, ki lahko ali pa tudi ne odražajo najnovejših sprememb na področju prava. Preden ukrepate na podlagi informacij na tej Spletni strani, se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

3. Vsebina Spletne strani

Legas s.p. si prizadeva, da je vsebina Spletne strani posodobljena in vsebuje pravilne informacije in gradiva, vendar pa točnosti, celovitosti in ažurnosti ne zagotavlja in k temu ni zavezan. Ne prevzema nobene odgovornosti za škodo zaradi nedostopnosti, spremembe, pomanjkljivosti, napake ali zastarelosti informacij, objavljenih na Spletni strani. Prav tako ne zagotavlja, da bo Spletna stran ali katerakoli vsebina na njej vedno dostopna oz. da bo dostop nemoten. Spletno stran ali njene dele lahko kadarkoli umakne ali spremeni brez predhodnega opozorila. Vsebina objavljena na Spletni strani je splošnega informativnega značaja in ne predstavlja pravnega nasveta ali druge pravne pomoči, na katero se lahko zanesete. Za uporabo informacij, ki so objavljene na Spletni strani, ne odgovarja. Če Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in vsebine na teh spletnih strani, so takšne povezave zgolj informativne narave. Nad vsebino na teh spletnih straneh Legas s.p. nima kontrole ali vpliva. Če želite prejeti več informacij o vsebini, ki je objavljena na spletni strani, nas kontaktirajte na info@legas-kranj.si.

4. Pravice intelektualne lastnine

Legas s.p. je imetnik vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na Spletni strani. Za zasebno uporabo lahko tiskate, kopirate ali shranite dele Spletne strani za nekomercialne namene. Gradiva na Spletni strani ne smete brez našega predhodnega pisnega soglasja uporabljati v poslovne namene. Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na domačo Spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju oz. na način, da se ne okoristite z ugledom Legas s.p. neupravičeno. Prepovedano je objavljanje povezav na Spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev s strani Legas s.p., ki pa ne obstaja. Legas s.p. si pridržuje pravico, da kadarkoli lahko umakne dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahteva, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na Spletno stran.

5. Varstvo osebnih podatkov

Več o obdelavi osebnih podatkov je navedeno v Politiki zasebnosti.

6. Spremembe Splošnih pogojev uporabe

Splošne pogoje uporabe se lahko kadarkoli spremenijo. Ob obisku Spletne strani po uveljavitvi spremembe Splošnih pogojev uporabe, vas bodo zavezovali spremenjeni Splošni pogoji uporabe, zato svetujemo, da občasno preverite njihovo vsebino.

7. Pravo

Splošni pogoji uporabe se presojajo po pravu Republike Slovenije.

8. Kontakt

Za kakršnakoli vprašanja v povezavi s temi Splošnimi pogoji uporabe nas kontaktirajte na info@legas-kranj.si.

Zahvaljujemo se vam za obisk naše Spletne strani.
Politika zasebnosti

V Legas s.p., matična številka 2666472000, s poslovnim naslovom na Likozarjeva 1, 4000 Kranj, matična št. 6509304000, obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za nas kot upravljavca je pomembno, da razumete, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki in kako skrbimo za njihovo varnost, zato priporočamo, da se seznanite z vsebino tega dokumenta. Če boste imeli v zvezi z vašo obdelavo osebnih podatkov kakršnakoli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na info@legas-kranj.si.

Legas s.p. lahko osebne podatke, ki jih zbira, uporabi za izračun splošne statistike uporabe spletnega mesta, za interne tržne in promocijske namene, za izboljšanje vsebine in za stik z vami ter za posredovanje informacij, ki ste jih zahtevali.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler ne prekličete svojega soglasja, vendar najdlje pet let po preteku koledarskega leta, v katerem ste podali svoje soglasje.

Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?
Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili oziroma posredovali tretjim osebam.

Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?
Kadarkoli lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, zahtevate omejitev obdelave ali ugovarjate obdelavi. Imate tudi pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Zahtevo glede uresničevanja vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov nam lahko pošljete na info@legas-kranj.si.

Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje obvestil in novic lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja, vas bomo obvestili v primeru kršitve varstva osebnih podatkov.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po pošti na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji veljajo od dne 13.04.2021.